تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

طرح کسب وکار 35 صفحه ( خام word )شناسه محصول: 824310
موجود

طرح کسب وکار 35 صفحه ( خام word )

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 48000تومان

برچسب ها :

طرح کسب وکار 35 صفحه ( خام word )

طرح کسب وکار 35 صفحه ( خام word )

درراه اندازی هرکسب وکار و تجارتی باید برنامه داشته باشید . برنامه همان طرح کسب وکار ( طرح توجیهی ) در ابتدای هر کسب وکار باید تدیوین شود . ما دراین کتابچه برای شما نحوه تدوین و برنامه ریزی اصولی و اجرایی طرحهای سرمایه گذاری را بصورت جامع ارائه کرده ایم . امیدوارم کاربران محترم بتوانند نهایت استفاده را ازاین مقوله استفاده کنند .


برنامه ریزی مالی و بودجه بندی شرکتها (word) - تعداد صفحه 51شناسه محصول: 488520
موجود

برنامه ریزی مالی و بودجه بندی شرکتها (word) - تعداد صفحه 51

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 14900تومان

برچسب ها :

برنامه ریزی مالی و بودجه بندی شرکتها (word) - تعداد صفحه 51

برنامه ریزی مالی و بودجه بندی شرکتها (word) -  تعداد صفحه 51

 

       برنامه ریزی وکنترل در اداره بهتر هرواحد اقتصادی موضوعی است که تمام مدیران جهت عملکرد و بهتر واحداقتصادی درصدداستفاده هرچه دقیق ترازاین ایزاربرای پیشرفت و توسعه آن می باشد.

استفاده ازاین ابزارمستلزم تهیه و تدوین " بودجه " برای هرواحداقتصادی می باشد به عبارت دیگربدون تدوین بودجه ، برنامه ریزی و کنترل محقق نخواهد شد. ازاین رو هیئت مدیره  در جایگاه مسئول سیاست گذاری براهمیت این ابزار مهم درشرکت واقف بوده وازسالها قبل نیاز تهیه بودجه درشرکت را احسال کرده بودند. دستورالعمل آن به واحدامورمالی و حسابرسی تدوین گردیده است .

درتهیه دستورالعمل به منظور کاربردی شدن وتهیه بودجه توسط امورمالی حتی المقدور مفاهیم اساسی ابتدا توضیح داده شده و سپس فرمهای موردنیاز وتوضیحات لازم ب به منظور تکمیل آنها ارائه گردیده است . مضافا برای درک بهتر دستورالعمل ، اقدام به تهیه بودجه برای شرکت گردیده ودرآن با طرح کلیه مراحل مربوط به تهیه بودجه اجراء گردیده است . امید است بهره برداری از دستور العمل حاضر به هرچه بهتر اداره شدن شرکت منتهی گردد.


کتاب استاندارد بین المللی ایزو 9001 ( کابردی ) - بصورت WORD - تعداد صفحه 92شناسه محصول: 488326
موجود

کتاب استاندارد بین المللی ایزو 9001 ( کابردی ) - بصورت WORD - تعداد صفحه 92

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 99000تومان

برچسب ها :

کتاب استاندارد بین المللی ایزو 9001 ( کابردی ) - بصورت WORD - تعداد صفحه 92

کتاب استاندارد بین المللی ایزو 9001 ( کابردی ) - بصورت WORD - تعداد صفحه 92

سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم استراتژیک براي سازمان می باشد. این سیستم باید به سازمان کمک نماید:
- بهبود عملکرد و ارائه مبنایی براي طرح هاي توسعه پایدار
- افزایش رضایت مشتریان
- محصولی با کیفیت مداوم مطابق با الزامات و قوانین
- این استاندارد میتواند توسط طرف هاي درون وبرون سازمانی به کار رود
این استاندارد براي کاربرد به منظورهاي زیر تدوین شده است
- یکسانی در ساختار سیستم هاي مدیریت متفاوت 
- هم جهتی مستند سازي بر اساس ساختار بندهاي این استاندارد. 
- کاربرد واژه نامه مختص این استاندارد در سازمان الزامات سیستم مدیریت کیفیت که در این استاندارد بیان شده اند مکمل الزامات محصولات وخدمات هستند و تفکر بر مبناي ریسک PDCA این استاندارد از رویکرد فرآیندي بهره میبرد که برنامه-اجرا– بررسی -اقدام چرخه ي را دخالت میدهد
- رویکرد فرآیندي سازمان را قادر میسازد که فرآیند ها و تعامل آنها را طرح ریزي کند.
- یک سازمان را قادر میسازد از اینکه فرایند هایش به نحو مناسبی داراي منابع بوده ومدیریت میشوند PDCA چرخه واینکه فرصت هاي بهبود شناساي و بر مبناي آن اقدام میشوند مطمئن باشد.
- تفّکر بر مبناي ریسک یک سازمان را قادر میسازد که عواملی را که میتوانند موجب شوند فرآیند ها و سیستم مدیریت کیفیت آن از نتایج طرح ریزي شده منحرف شوند شناسایی و کنترل هاي پیشگیرانه براي کمینه سازي اثرات منفی و بیشینه سازي کاربرد فرصت هاي که آنها ایجاد میکنند به اجرا در آیند.
- برآورده نمودن مداوم الزامات و توجه به نیازها و انتظارات آینده منجر به چالشی براي سازمان ها در یک محیط فزآینده ي پویا و پیچیده میگردد .براي دستیابی به این هدف سازمان ممکن است ضرورت داشته باشد که با حالت هاي مختلف بهبود علاوه بر اصلاح وبهبود مداوم مانند تغییر اساسی ,نوآوري و سازمان دهی مجدد انطباق یابد.


ایزو 22000 , HACCP (استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذایی ) - بصورت WORD - تعدادصفحه 214شناسه محصول: 488146
موجود

ایزو 22000 , HACCP (استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذایی ) - بصورت WORD - تعدادصفحه 214

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 99000تومان

برچسب ها :

ایزو 22000 , HACCP (استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذایی ) - بصورت WORD - تعدادصفحه 214

ایزو 22000 , HACCP (استاندارد ایمنی و بهداشت   مواد غذایی ) - بصورت WORD - تعدادصفحه 214

با استقرار و اجراي استاندارد ایمنی و بهداشت     مواد غذایی  2005-22000 ISOو  HACCPبر اساس آخرين ويرايش تعریف شده و استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس  استاندارد    2008-9001ISO  با ديدگاه توسعـه فرهنگ بهبودمستمر و تولید غذاهای  ایمن وسالم و حفظ ایمنی مصرف کنندگان و افزایش رضایت مندی مشتریان ،فعاليت هاي خود رامطابق با دامنه کاربرد تعریف شده   تعيين نموده  و در این راستا تعهدات خود را به شرح زير اعلام مي نمايد:

*- تهيه کالاها و مواد اوليه با كيفيت و مطابق با استانداردهاي تعريف شده جهت توليد غذاهای مورد تاييد مشتري

*- رعايت قوانين و مقررات مرتبط با فعاليتهاي جاري وآينده رستوران ، همچنين شرايط مشتريان در رابطه با خط مشي كيفيت

*- صحت و سلامتی و رضايت مندي مشتريان وشناسايي و ارزيابي  و كنترل خطرات  ايمني مواد غذايي  ركن اصلي در مبادلات تجاري است.

 * ارتباط مستمر با مشتريان و بكارگيري نظرات اصلاحي آنان همواره بعنوان سر لوحه بهبود مستمر در کارخانه  بکار گرفته می شود.

* ياد گيري و افزايش آگاهي هاي مرتبط ،وظيفه شخصي و سازماني هر يك از کارکنان رستوران است.

*- بكارگيري نيروي انساني كارآمد و با انگيزه و با اخلاق در جهت بهبود اثر بخشي در این رستوران از مهمترین تعهدات می باشد.


ایزو 10004 &10002 مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان - بصورت WORD- تعدادصفحه 39شناسه محصول: 487351
موجود

ایزو 10004 &10002 مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان - بصورت WORD- تعدادصفحه 39

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 59000تومان

برچسب ها :

ایزو 10004 &10002 مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان - بصورت WORD- تعدادصفحه 39

ایزو 10004 &10002 مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان - بصورت WORD- تعدادصفحه 39

 

هدف از تدوین این استاندارد ایزو 10004 & 10002 تشریح نحوه رسیدگی به شکایات شاکیان / مشتریان با توجه به جنبه های ذیل می باشد :

 

 • افزایش رضایت ارباب رجوع از طریق ایجاد محیطی مشتری مدار که در مقابل بازخورها ، رفع شکایات واصله و افزایش توانایی شرکت ....................... بهبود و توسعه خدمات ارباب رجوع به صورت باز عمل نماید .
 • الزام و تعهد مدیریت رده بالا از طریق تهیه و به کارگیری منابع مالی و انسانی ، از جمله آموزش کارکنان و حمایت از نوآوری و خلاقيت به منظور افزایش عملکرد شرکت .......................... در نهایت ارزش افزایی براي ارباب رجوع.
 • شناسایی و تشخیص نیازها، خواسته ها و انتظارات شاکیان وخلق ارزش بر مبنای خواسته های آنان.
 • تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به ارباب رجوع.
 • ممیزی فرآیند رسیدگی به شکایات مشتری با توجه به روش اجرایی ممیزی داخلي شرکت ..................... به شماره مدرک PR8002/00
 • بازنگری اثربخشی و کارایی فرآیند رسیدگی به شکایات با توجه به روش اجرایی بازنگری مدیریت شرکت ......................  روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان به شماره مدارک PR5001/00و PR8005/00

 

دامنه کاربرد این نظامنامه شکایات مطرح شده از سوی تمامی شاکیان / مشتریان شرکت .............................. را شامل گردد .

 


1
logo-samandehi